top of page

האגודה הישראלית להדרכת הורים וייעוץ משפחתי (IAPT&FC), הוקמה בשנת 2017, במטרה להוות גוף האמון על קידום מקצועי של תחום הדרכת ההורים והייעוץ המשפחתי בישראל ובעולם. האגודה, שואפת, כארגון ערכי, להוביל ביעילות את התפתחות וגדילה של  התחום, על ידי שילוב מחקר והוראה, הפצה והכשרה, וכן הובלה לשינוי החקיקה הרלוונטית.

 • האגודה תשמש, כגוף המאחד את התחום; בניסוח אמות מידה מקצועיות ואתיות להכשרה ועבודה בתחום הדרכת הורים וייעוץ משפחתי ועבודה מול הורים וילדים במגזר הפרטי והמוסדי. האגודה תשמש מאיץ עיקרי בהתנעה של תהליכי פיתוח ומחקר מדעי. תפעל להתרחבות והפצה של הדרכת הורים וייעוץ משפחתי באמצעות פיתוח, והכשרה של חוקרים, בעלי מקצוע ואנשי חינוך בתחום העבודה עם הורים וילדים בחברה מגוונת ורב תרבותית.

 • האגודה תהווה כוח מוביל בקידום הידע התאורטי והמעשי של הדרכת ההורים והייעוץ המשפחתי, ותפעל להפצתם בציבור ובין גורמים הקובעים מדיניות ציבורית, במטרה להוליך שיפור מעשי במדיניות הציבורית ובחיי היומיום.

 • האגודה תנהיג את תהליך קידום הידע ושיטות הדרכת ההורים והייעוץ המשפחתי שנועד לשפר את ההתמודדות של הפרט עם אתגרים אישיים וחברתיים בהקשרים המשפחתיים, בחברה מגוונת ורב תרבותית, תוך כדי שימוש יעיל ביישומים של ההדרכה, במטרה לקדם זכויות אדם, בריאות, רווחה ואיכות חיים בהקשר של הפרט במשפחה ושל המשפחה כולה.​

 • האגודה תשאף לפיתוח תחום ההדרכה והכנסתו כחלק מתכניות הייעוץ בתחום החינוך והבריאות:

  • הדרכה טרום הורית והדרכה בשנים הראשונות דרך "טיפת חלב". בדומה למעקב הריון ומעקב אחר היילוד בשנותיו הראשונות, כדאי להעניק הדרכה מקצועית וליווי תהליך להורים, כחלק מבניית תשתית הורית איתנה להתמודדות עם סוגיות רבות בתחום ההורות והמשפחה.

  • מנחה הורים נוכח בכל בתי הספר- מנחה ההורים כחלק בלתי נפרד מהצוות החינוכי של בית הספר אשר ביכולתו לתת למענה הולם להורים ולתלמיד בהיותו מודע לצורכי המסגרת הבית ספרית ולמסגרתו הביתית של התלמיד. המנחה יעבוד בשיתוף פעולה עם יועצת בית הספר ושאר הצוות החינוכי, יהיה שותף בקבלת החלטות ובבניית תכניות התערבות עבור התלמיד ומשפחתו. העבודה תהיה בתהליך הוליסטי ומשמעותי הן לצוות החינוכי והן למשפחה ולפרט.

  • הכנסתו של תחום הדרכת הורים- כתחום לימוד משמעותי ובסיסי בכל מקצועות החינוך הנלמדים בעולם האקדמי. על כל אנשי החינוך להיות בקיאים ביצירת קשרים יעילים ומקדמים עם ההורים, במתן ייעוץ מקצועי להורים בהתמודדות עם סוגיות חינוכיות הקיימות הן בבית והן במסגרות החינוך השונות.

 • הדרכת הורים כחלק משיפור איכות החיים וסביבת העבודה של כל עובד- על מנת להיות יעילים יותר בעבודה, יטיב לכל העובדים אם יקבלו הדרכה והנחייה במקום העבודה להתמודדות עם קשיים, לשיתוף בלבטים ובחששות שלהם כהורים. הדבר יכול להתבטא בסדנאות ארוכות טווח או ייעוץ פרטני אשר יעמוד לרשותו של העובד.

 • העלאת המודעות המקצועית והציבורית לייחודיותה של העבודה עם הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, על ידי פיתוח מחקר ותכניות הדרכה ממוקדות בתחום.

תקנון

 האגודה הישראלית להדרכת הורים ויעוץ משפחתי 

הכשרות וסדנאות

חזון האגודה

אתיקה מקצועית

אנטיליגנציה משפחתית

ענת בן סלמון

צור קשר עם האגודה הישראלית להדרכת הורים ויעוץ משפחתי

הפרטים שמסרת נקלטו בהצלחה. בקרוב נצור עמך קשר

הצטרפות לרשימת הדיוור שלנו

לקבלת כל העדכונים

bottom of page